Διεύθυνση:

Υψηλάντου 6
Κοζάνη, 50100

Email:

info@lucas-sound.gr

Τηλέφωνο:

+302461028584

Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο

09:30 — 15:00

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή

09:30 — 15:00

17:30 — 21:00